SES

Sistem software bazat pe cloud care ajută șantierele navale să își gestioneze procesele de fabricație.

Acesta este conceput pentru a ajuta la optimizarea proceselor de producție din șantierele navale, prin furnizarea de informații în timp real cu privire la starea fiecărui proiect, prin urmărirea progresului fiecărei sarcini și prin identificarea blocajelor din procesul de producție.

Monitorizare eficientă
Permite gestionarea eficientă a resurselor materiale, tehnice, umane.
Permite controlul electronic al documentelor.
Permite gestionarea eficientă a bugetului alocat proiectului.
Monitorizare calitate
Permite controlul electronic al documentelor.
Permite gestionarea eficientă a bugetului alocat proiectului.
Permite asigurarea şi monitorizarea calității pe faze de producţie.
Date relevante în timp real
 
Set de date principale
PLANIFICARE

Date legate de proiect
Date legate de buget
Administrare utilizator
Activitati
QR – generează intrare

Data Collection
DE FĂCUT

Prezența zilnică
Alocare ore
Înregistrare documente

 
 
Act based on relevant data
ACȚIONEAZĂ

Rapoarte Relevante
Eficiență Zilnică
Raportare devieri și probleme

Validate & Integrate
VERIFICĂ

Cerere resure ( echipament si schele)
Cerere inspecție control calitate
Cerere concedii
Declarații progres

 
Beneficii
PLAN
 • Permite montorizarea activității subcontractorilor (procent execuție sau progres).
DO
 • Permite trasabilitatea materialelor.
 • Permite alocarea eficientă și adaptativă a resurselor auxiliare (schele, utilaje), inclusiv la subcontractori.
 • Permite alocarea și monitorizarea resurselor umane.
 • Permite crearea unui registru intern de documente.
CHECK
 • Permite acțiuni corective în baza informațiilor precise obținute în real time.
 • Permite alocarea eficientă și adaptativă a resurselor auxiliare (schele, utilaje), inclusiv la subcontractori.
 • Permite alocarea și monitorizarea resurselor umane.
 • Permite controlul, evaluarea și raportarea de KPI relevanți pentru calitate ,pe faze de producție și pregătirea auditului de clasă.
 • Permite controlul financiar și evaluarea, raportarea progresului (buget vs execuție).
ACT
 • Permite acțiuni corective în baza informațiilor precise obținute în real time.
 • Permite acțiuni corective, pe baza informațiilor relevante (frecvență și impact) care reies din lista de probleme.